ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503 کد محصول:p503   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13.5*80*120 وزن:14 kg مقدار تحمل بار:ثابت 700kg/ متحرک kg 2500 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک پالت…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B

ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B

ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B کد محصول:p100B   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13*80*120 وزن:13.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 5000kg/ متحرک kg 1250 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک پالت…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B
ادامه مطلب کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100

کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100

کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100 کد محصول:p100   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13*100*120 وزن:15.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 5000kg/ متحرک kg 1250 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک…

ادامه مطلب کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100 0 نظر در کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100
ادامه مطلب تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38

تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38

تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 کد محصول:p38   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  15*100*120 وزن:17.5kg  مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 1000kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 0 نظر در تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P37

ساخت پالت های پلاستیکی کد P37

ساخت پالت های پلاستیکی کد P37 کد محصول:p37   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی:  15*80*120 وزن:12.5kg مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 800kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P37 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P37
ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36 کد محصول:p36   نوع کالا: پالت پلاستیکی کاملا صاف و بسته ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*60*90 وزن:6.3kg     مقدار تحمل بار:ثابت 800kg/ متحرک 400kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36
ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34

تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34

تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34 کد محصول:  p34 نوع کالا: پالت پلاستیکی مسطح ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:10kg     مقدار تحمل بار:ثابت 1000kg/ متحرک 500kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت…

ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34 0 نظر در تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P28

ساخت پالت های پلاستیکی کد P28

ساخت پالت های پلاستیکی کد P28 کد محصول:  p28 نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح صاف ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*80*120 وزن:10.5kg   مقدار تحمل بار:ثابت 2000kg/ متحرک 600kg  نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P28 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P28
ادامه مطلب تولید پالت های پلاستیکی کد P26

تولید پالت های پلاستیکی کد P26

تولید پالت های پلاستیکی کد P26 کد محصول:  p26 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:17.5kg     مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 1000kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت…

ادامه مطلب تولید پالت های پلاستیکی کد P26 0 نظر در تولید پالت های پلاستیکی کد P26
ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24 کد محصول:  p24 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:15kg   مقدار تحمل بار:ثابت 2500kg/ متحرک 700kg  نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24