ادامه مطلب تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری

تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری

تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری   کد محصول:  B1                                                                                               موارد استفاده: قبیل  سطل 4 کیلویی گیریس،سطل 4 کیلویی شکلات، سطل 4  کیلویی شیرینی ، سطل 4 کیلویی قنادی سطل4 کیلویی رنگ ، سطل 4 کیلویی صنعتی،سطل 4 کیلویی واسکازین،سطل 4 کیلویی وازلین ، سطل 4 کیلویی مارمالات سطل 4 کیلویی…

ادامه مطلب تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری 0 نظر در تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری