ادامه مطلب ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT15

ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT15

ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT15 کد محصول:T15 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:40*42*65  ابعاد داخلی : 37.5*38.5*57 وزن: 2800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا برای مصارف صنعتی،پوشاک،مواد غذایی،ملزومات و… استفاده میشود ویژگی های محصول: این سبد پلاستیکی را برای صادرات به کشور های همسایه بسیار پر کاربرد…

ادامه مطلب ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT15 0 نظر در ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT15
ادامه مطلب کارگاه تولیدجعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT10

کارگاه تولیدجعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT10

کارگاه تولیدجعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT10 کد محصول:T10 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:14.5 *41.5*54 ابعاد داخلی : وزن: 1200g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است. ویژگی…

ادامه مطلب کارگاه تولیدجعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT10 0 نظر در کارگاه تولیدجعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT10
ادامه مطلب ساخت و تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT9

ساخت و تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT9

ساخت و تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT9 کد محصول:T9 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:14*29*40  ابعاد داخلی : 12.3*26.5*34 وزن: 310g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده…

ادامه مطلب ساخت و تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT9 0 نظر در ساخت و تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT9
ادامه مطلب تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT8

تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT8

تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT8 کد محصول:T8 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:15*30*50  ابعاد داخلی : وزن: 370g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است. ویژگی های…

ادامه مطلب تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT8 0 نظر در تولید جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT8
ادامه مطلب کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT7

کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT7

کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT7   کد محصول:T7 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:24*30*50  ابعاد داخلی : وزن: 650g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است. ویژگی…

ادامه مطلب کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT7 0 نظر در کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT7
ادامه مطلب تولیدی جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT6

تولیدی جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT6

تولیدی جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT6   کد محصول:T6 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:21*38*58  ابعاد داخلی : 26.7*36.3*55 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است.…

ادامه مطلب تولیدی جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT6 0 نظر در تولیدی جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT6
ادامه مطلب تولید وساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T5

تولید وساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T5

تولید وساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T5 کد محصول:T5 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:21*38*58  ابعاد داخلی : 19*36*54.3 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری…

ادامه مطلب تولید وساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T5 0 نظر در تولید وساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T5
ادامه مطلب ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT4

ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT4

ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT4 کد محصول:T4 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:21*38*58  ابعاد داخلی : 20*34*55.5 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است.…

ادامه مطلب ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT4 0 نظر در ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT4
ادامه مطلب گارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13

گارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13 کد محصول:m13 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:21*38*58  ابعاد داخلی : 20*34*55.5 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی…

ادامه مطلب گارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13 0 نظر در گارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13