ادامه مطلب کارخانه سبد وجعبه های کشاورزی کد k34

کارخانه سبد وجعبه های کشاورزی کد k34

کارخانه سبد وجعبه های کشاورزی کد k34 کد محصول:k34 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 3*40*60 ابعاد داخلی: 2.5*37*56.7 وزن: 630g مقدار تحمل بار: سبد 12 الی 15 کیلو می باشد نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : این سبد پلاستیکی برای گرم خانه و سرد خانه های مواد غذایی مناسب است ویژگی های محصول:…

ادامه مطلب کارخانه سبد وجعبه های کشاورزی کد k34 0 نظر در کارخانه سبد وجعبه های کشاورزی کد k34
ادامه مطلب ساخت سبد وجعبه های کشاورزی کد k33

ساخت سبد وجعبه های کشاورزی کد k33

ساخت سبد وجعبه های کشاورزی کد k33 کد محصول:k33 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 11*30*50 ابعاد داخلی: وزن: 1100g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : این سبد پلاستیکی از صنایع تولیدی و صنایع تبدیلی گرفته تا کشاورزی و… متناسب هر نوع استفاده ای می باشد ویژگی های…

ادامه مطلب ساخت سبد وجعبه های کشاورزی کد k33 0 نظر در ساخت سبد وجعبه های کشاورزی کد k33
ادامه مطلب تولیدی سبد وجعبه های کشاورزی کد k32

تولیدی سبد وجعبه های کشاورزی کد k32

تولیدی سبد وجعبه های کشاورزی کد k32 کد محصول:k32 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 29*33*53 ابعاد داخلی: 28*30.7*49.7 وزن: 1500 مقدار تحمل بار: 25  کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : موارد استفاده اصولا برای تبدیل انگور به کشمش وزدن تیز آب به انگور استفاده می شود اما موارد مصرف دیگری نیز دارد…

ادامه مطلب تولیدی سبد وجعبه های کشاورزی کد k32 0 نظر در تولیدی سبد وجعبه های کشاورزی کد k32
ادامه مطلب تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کدk31

تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کدk31

تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کدk31 کد محصول:k31 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 29*33*53 ابعاد داخلی: 28*30.5*49.7 وزن: 1530 مقدار تحمل بار: 25  کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : موارد استفاده اصولا برای تبدیل انگور به کشمش وزدن تیز آب به انگور استفاده می شود اما موارد مصرف دیگری نیز دارد…

ادامه مطلب تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کدk31 0 نظر در تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کدk31
ادامه مطلب ساخت سبد و جعبه های کشاورزی کدk30

ساخت سبد و جعبه های کشاورزی کدk30

ساخت سبد و جعبه های کشاورزی کدk30 کد محصول:k30 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 24*30*50 ابعاد داخلی: 22.4*26.6*47.5 وزن: 650g مقدار تحمل بار: 18 تا 20 کیلوگرم می باشد نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : این سبد پلاستیکی اصولا برای گلابی،سیب،انگور،پرتغال،لیمو شیرین،به،گریپ فروت،انار استفاده میگردد ویژگی های محصول: این سبد بسیار محکم و…

ادامه مطلب ساخت سبد و جعبه های کشاورزی کدk30 0 نظر در ساخت سبد و جعبه های کشاورزی کدk30
ادامه مطلب کارگاه سبد و جعبه های کشاورزی کدk29

کارگاه سبد و جعبه های کشاورزی کدk29

کارگاه سبد و جعبه های کشاورزی کدk29 کد محصول:k29 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی:  18*30*50 ابعاد داخلی: 17*27.5*46.8 وزن: 550g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : این سبد پلاستیکی اصولا برای گلابی،سیب،انگور،پرتغال،لیمو شیرین،به،گریپ فروت،انار استفاده میگردد ویژگی های محصول: این سبد بسیار محکم و مقاوم می باشد…

ادامه مطلب کارگاه سبد و جعبه های کشاورزی کدk29 0 نظر در کارگاه سبد و جعبه های کشاورزی کدk29
ادامه مطلب تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k28

تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k28

تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k28 کد محصول:k28 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی:  14*16*26 ابعاد داخلی: وزن: 140g مقدار تحمل بار: 3 الی 4 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : برای صادرات میوه های خاص به کشورهای اروپایی و آسیایی استفاده میگردد ویژگی های محصول: این سبد درب توری شکلی…

ادامه مطلب تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k28 0 نظر در تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k28
ادامه مطلب تولید سبد و جعبه های کشاورزی کد k27

تولید سبد و جعبه های کشاورزی کد k27

تولید سبد و جعبه های کشاورزی کد k27 کد محصول:k27 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی:  12*14*23 ابعاد داخلی: وزن: 90g مقدار تحمل بار: 2 الی 3 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : برای صادرات میوه های خاص به کشورهای اروپایی و آسیایی استفاده میگردد ویژگی های محصول: این سبد درب توری شکلی…

ادامه مطلب تولید سبد و جعبه های کشاورزی کد k27 0 نظر در تولید سبد و جعبه های کشاورزی کد k27
ادامه مطلب تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k26 کد محصول:k26 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 10*13*23 ابعاد داخلی: وزن: 90g مقدار تحمل بار: 1 الی 2 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : برای صادرات میوه های خاص به کشورهای اروپایی و آسیایی استفاده میگردد ویژگی های محصول: این سبد درب توری شکلی…

ادامه مطلب تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k26 0 نظر در تولیدی سبد و جعبه های کشاورزی کد k26
ادامه مطلب کارخانه سبد و جعبه های کشاورزی کد k25

کارخانه سبد و جعبه های کشاورزی کد k25

کارخانه سبد و جعبه های کشاورزی کد k25 کد محصول:k25 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 13*33*52 ابعاد داخلی: 13*30*49.3 وزن: 900g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده : سبد مخصوص حمل خرما،میگو،قزل آلا، ازگیل و گلابی جنگلی می باشداین سبد پلاستیکی برای مصارف دیگری که ریز هستند…

ادامه مطلب کارخانه سبد و جعبه های کشاورزی کد k25 0 نظر در کارخانه سبد و جعبه های کشاورزی کد k25