ادامه مطلب کارگاه تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL6

کارگاه تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL6

کارگاه تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL6 کد محصول:DHL6  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:21.4*40*60  ابعاد داخلی : 19.4*36.2*56 وزن: 2000 مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده…

ادامه مطلب کارگاه تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL6 0 نظر در کارگاه تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL6
ادامه مطلب تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL5

تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL5

تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL5 کد محصول:DHL5  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی: 31.4*40*60  ابعاد داخلی : 29.4*36.2*56 وزن: 2600g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده…

ادامه مطلب تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL5 0 نظر در تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL5
ادامه مطلب کارخانه جعبه های صنعتی خودرویی DHL4

کارخانه جعبه های صنعتی خودرویی DHL4

کارخانه جعبه های صنعتی خودرویی DHL4 کد محصول:DHL4  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:21.4*30*40  ابعاد داخلی : 19.4*26.3*36.2 وزن: 1300g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده قرار…

ادامه مطلب کارخانه جعبه های صنعتی خودرویی DHL4 0 نظر در کارخانه جعبه های صنعتی خودرویی DHL4
ادامه مطلب تولید کننده جعبه های صنعتی خودرویی DHL3

تولید کننده جعبه های صنعتی خودرویی DHL3

تولید کننده جعبه های صنعتی خودرویی DHL3 کد محصول:DHL3 نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی: 11.4*30*40  ابعاد داخلی : 9.4*26.3*36.2 وزن: 840g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد…

ادامه مطلب تولید کننده جعبه های صنعتی خودرویی DHL3 0 نظر در تولید کننده جعبه های صنعتی خودرویی DHL3
ادامه مطلب ساخت و تولیدجعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2

ساخت و تولیدجعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2

ساخت و تولیدجعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2 کد محصول:DHL2  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:11.4*20*30  ابعاد داخلی : 9.4*16.3*26.3 وزن: 540g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده…

ادامه مطلب ساخت و تولیدجعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2 0 نظر در ساخت و تولیدجعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2