ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503 کد محصول:p503   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13.5*80*120 وزن:14 kg مقدار تحمل بار:ثابت 700kg/ متحرک kg 2500 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک پالت…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P39

ساخت پالت های پلاستیکی کد P39

ساخت پالت های پلاستیکی کد P39 کد محصول:p39   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد خارجی:  12*100*120 وزن:6.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 1000kg/ متحرک kg 600 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از لیفتراک انجام می…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P39 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P39
ادامه مطلب تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38

تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38

تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 کد محصول:p38   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  15*100*120 وزن:17.5kg  مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 1000kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 0 نظر در تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P37

ساخت پالت های پلاستیکی کد P37

ساخت پالت های پلاستیکی کد P37 کد محصول:p37   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی:  15*80*120 وزن:12.5kg مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 800kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P37 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P37
ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35

تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35

تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35 کد محصول:p35   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:14.5kg مقدار تحمل بار:ثابت 2500kg/ متحرک 1250kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از لیفتراک انجام می شود…

ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35 0 نظر در تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35
ادامه مطلب کارگاه تولیدپالت های پلاستیکی کدP33

کارگاه تولیدپالت های پلاستیکی کدP33

کارگاه تولیدپالت های پلاستیکی کدP33 کد محصول:  p33 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:24kg مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 1250kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از لیفتراک انجام می شود،این…

ادامه مطلب کارگاه تولیدپالت های پلاستیکی کدP33 0 نظر در کارگاه تولیدپالت های پلاستیکی کدP33
ادامه مطلب تولید پالت های پلاستیکی کد P32

تولید پالت های پلاستیکی کد P32

تولید پالت های پلاستیکی کد P32 کد محصول:  p32 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:27kg مقدار تحمل بار:ثابت 5000kg/ متحرک 1500kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از لیفتراک انجام می…

ادامه مطلب تولید پالت های پلاستیکی کد P32 0 نظر در تولید پالت های پلاستیکی کد P32
ادامه مطلب تولید پالت های پلاستیکی کد P26

تولید پالت های پلاستیکی کد P26

تولید پالت های پلاستیکی کد P26 کد محصول:  p26 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:17.5kg     مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 1000kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت…

ادامه مطلب تولید پالت های پلاستیکی کد P26 0 نظر در تولید پالت های پلاستیکی کد P26
ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24 کد محصول:  p24 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:15kg   مقدار تحمل بار:ثابت 2500kg/ متحرک 700kg  نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P24
ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کد P23

تولیدی پالت های پلاستیکی کد P23

تولیدی پالت های پلاستیکی کد P23 کد محصول:  p23 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن: 14.5kg مقدار تحمل بار:ثابت 2500kg/ متحرک 600kg  نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: قابلیت استفاده از دو روی پالت نام های دیگر محصول: پالت…

ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کد P23 0 نظر در تولیدی پالت های پلاستیکی کد P23