ادامه مطلب تولیدی صندوق های چرخدار کد sc5

تولیدی صندوق های چرخدار کد sc5

تولیدی صندوق های چرخدار کد sc5 این محصول پلاستیکی سبدپلاست به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   41.5*49*65 و ابعاد داخلی…

ادامه مطلب تولیدی صندوق های چرخدار کد sc5 0 نظر در تولیدی صندوق های چرخدار کد sc5
ادامه مطلب کارخانه صندوق های چرخدار کد sc3

کارخانه صندوق های چرخدار کد sc3

کارخانه صندوق های چرخدار کد sc3 این محصول پلاستیکی سبدپلاست به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  28*36*47 و ابعاد داخلی  23.3*32.2*45…

ادامه مطلب کارخانه صندوق های چرخدار کد sc3 0 نظر در کارخانه صندوق های چرخدار کد sc3
ادامه مطلب کارگاه صندوق های چرخدار کد sc2

کارگاه صندوق های چرخدار کد sc2

کارگاه صندوق های چرخدار کد sc2 این محصول پلاستیکی سبدپلاست  به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  26*34*45 و ابعاد داخلی 22*30*42…

ادامه مطلب کارگاه صندوق های چرخدار کد sc2 0 نظر در کارگاه صندوق های چرخدار کد sc2