ادامه مطلب تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری کد محصول: (B) B1                                                                                               موارد استفاده: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20…

ادامه مطلب تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری 0 نظر در تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری
ادامه مطلب ساخت سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری

ساخت سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری

ساخت سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری کد محصول:  B1 موارد استفاده: قبیل  سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی…

ادامه مطلب ساخت سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری 0 نظر در ساخت سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری