ادامه مطلب تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری کد محصول: B)) B4                                                                                               موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ ، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10…

ادامه مطلب تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری 0 نظر در تولیدی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری
ادامه مطلب تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری

تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری

تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری کد محصول:  B1                                                                                               موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات، سطل     10کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10کیلویی رنگ ، سطل 10کیلویی صنعتی،سطل 10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل10  کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات…

ادامه مطلب تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری 0 نظر در تولیدکننده سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری