ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155

کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155

کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155 کد محصول: R 155 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:13*15*21 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155 0 نظر در کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155
ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152

کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152

کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152 کد محصول: R 152 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:17.5*29*39.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152 0 نظر در کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152
ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146 کد محصول:  R146 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:14.5*21*35 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد 2…

ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146 0 نظر در ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144   کد محصول:  R144 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:19*32.5*44 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144