ادامه مطلب خریدبشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی 

خریدبشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی 

خریدبشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی ساخت بشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی بشکه 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی کد محصول:   Bareel 12-3      220 Litr موارد استفاده: در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد نوع کالا: بشکه 220 لیتری دهانه باز با رینگ…

ادامه مطلب خریدبشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی  0 نظر در خریدبشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی