ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503 کد محصول:p503   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13.5*80*120 وزن:14 kg مقدار تحمل بار:ثابت 700kg/ متحرک kg 2500 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک پالت…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P503
ادامه مطلب تولید کننده پالت های پلاستیکی کد P101

تولید کننده پالت های پلاستیکی کد P101

تولید کننده پالت های پلاستیکی کد P101 کد محصول:p101   نوع کالا: پالت پلاستیکی یک بار مصرف ابعاد خارجی:  15*100*120 وزن: 5 kg مقدار تحمل بار:ثابت ……../ متحرک ……………. نوع مواد: موارد استفاده:  حمل قوطی های فلزی خالی و صادرات محصولات خیلی سبک که شرایط استرچ پیچ شدن را دارد مناسب می باشد ویژگی های…

ادامه مطلب تولید کننده پالت های پلاستیکی کد P101 0 نظر در تولید کننده پالت های پلاستیکی کد P101
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B

ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B

ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B کد محصول:p100B   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13*80*120 وزن:13.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 5000kg/ متحرک kg 1250 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک پالت…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P100B
ادامه مطلب کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100

کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100

کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100 کد محصول:p100   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13*100*120 وزن:15.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 5000kg/ متحرک kg 1250 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده ازجک…

ادامه مطلب کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100 0 نظر در کارگاه تولید پالت های پلاستیکی کد P100
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P39

ساخت پالت های پلاستیکی کد P39

ساخت پالت های پلاستیکی کد P39 کد محصول:p39   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد خارجی:  12*100*120 وزن:6.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 1000kg/ متحرک kg 600 نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از لیفتراک انجام می…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P39 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P39
ادامه مطلب تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38

تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38

تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 کد محصول:p38   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  15*100*120 وزن:17.5kg  مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 1000kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 0 نظر در تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38
ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P37

ساخت پالت های پلاستیکی کد P37

ساخت پالت های پلاستیکی کد P37 کد محصول:p37   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی:  15*80*120 وزن:12.5kg مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک 800kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت و…

ادامه مطلب ساخت پالت های پلاستیکی کد P37 0 نظر در ساخت پالت های پلاستیکی کد P37
ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36

کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36 کد محصول:p36   نوع کالا: پالت پلاستیکی کاملا صاف و بسته ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*60*90 وزن:6.3kg     مقدار تحمل بار:ثابت 800kg/ متحرک 400kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده…

ادامه مطلب کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36 0 نظر در کارخانه پالت های پلاستیکی کد P36
ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35

تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35

تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35 کد محصول:p35   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:14.5kg مقدار تحمل بار:ثابت 2500kg/ متحرک 1250kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از لیفتراک انجام می شود…

ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35 0 نظر در تولیدی پالت های پلاستیکی کدP35
ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34

تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34

تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34 کد محصول:  p34 نوع کالا: پالت پلاستیکی مسطح ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:10kg     مقدار تحمل بار:ثابت 1000kg/ متحرک 500kg نوع مواد: موارد استفاده: کارخانه ها ، کارگاه ها و پر کردن کف انبار                                                                                ویژگی های محصول: ، جا به جایی این پالت با استفاده از جک پالت…

ادامه مطلب تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34 0 نظر در تولیدی پالت های پلاستیکی کد P34